Endemik Bitki Nedir, Nerelerde Bulunur

Bu sayfada endemik bitki nedir, endemik bitki nerelerde yetişir, endemik bitki çeşitleri ve endemik bitkiler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Endemik Bitki Nedir?

Endemik bitkiler diğer bitkilere nazaran her yerde yetişmez. Endemik bitkilerin yaşam alanları çok kısıtlı olmakla birlikte, sınırlı yaşam alanlarına sahiptirler. Endemik bitkileri diğer bitkilerden ayıran en büyük özellikte budur. Endemik bitkiler sadece özel ekolojik koşulları taşıyan alanlarda yetiştirilebilir. En kısa tanımla özel koşullarda yaşayabilen (yetiştirilebilen) bitkilere endemik bitkiler denir.

Nadir Bitki Nedir?

Kıtalardan uzak adalar, dağların doruklarında izole olmuş ya da çevre koşulları büyük değişiklik geçirmiş yerler endemik bit­kiler açısından zengin yerler­dendir. Türkiye’de endemik olmamakla birlikte genelde dünyada sadece ülkemize komşu ülkelerde bilinen, Türkiye’de de çok yerel yaşam alanları olan bitkilere nadir bitkiler denir.

Türkiye, sahip olduğu yaklaşık 9 bin 342 tohumlu bitki türü ile bu­lunduğu İklim kuşağında, oldukça zengin floraya sahip ülkelerden biridir. Türkiye florasının önemli özelliği, sahip olduğu tür zenginli­ğinin yanı sıra, çok sayıda endemik tür (3 bin 130 tür İle yüzde 34 oranında) İçermesidir. Alttürler ve varyeteler de dikkate alındığında, bu oran biraz daha artar; toplam 11 bin 725 taksonun (Canlıların sınıf­landırılmasında, âlemden alt türe kadar bir hiyerarşi İçinde düzenlen­miş tüm birimlerin ortak adı), 4 bin 181 (Yüzde 36) endemlktir.

Bolu Seben’de Bulunan Endemik Bitkiler

♦ Seben Orman Işletme’sinln so­rumluluk sahası 700 m – 2500 m rakım aralığındadır. Toplam 38 bin 265 hektar ormanlık alanın 15 bin 986 hektarı verimli orman niteliğinde, 22 bin 279 hektarı bozuk orman niteliğindedir.

♦ Seben ormanlarında asli ağaç türü sarıçam, göknar, karaçam ve meşe türleridir. Ayrıca Ta­zılar ve Kaşbıyıklar’da iki adet Bal Ormanı vardır.

♦ Bunun yanında Seben dağ­ları bitki örtüsü açısından da oldukça zengindir, nitekim  Orman İşletmesi bölgesinde 2013 yılında yapılan çalışma­larda 620 damarlı bitki tespit edilmiştir. Bu türlerden 81 tanesi endemlktlr.

♦ Çalışmalara göre, 3 tanesi teh­likede, 4 tanesi zarar görebilir durumda, 5 tane İse tehdit altına girebilir seviyesindedir.

Bunun yanında, narin soğan, Uludağ soğanı, kır sümbülü, gök müşkürüm, sarı kesen, şepart, Ankara çiğdemi, çakır çiğdem, çam yıldızı, koca du­daklı, çalı süseni, kır süseni, Kaf­kas göknarı, yüksük otu Seben dağlarında bulunan endemik bitkilerden bazılarıdır.

Nadir olan Albeni Soğan (Alllum guttatum Steven subsp. dalmaticum), endemik olan sık tarlakuşu (Carydalls vendelbol Llden subsp. con­geste Llden et Zetterlung) ve Astragalus trlchostigma Bunge tehlike altında olarak belirlen­miştir.

Yorum Yap